فرصت‌ها اتفاق نمی‌افتند، شما خالق آنها هستید.
با هم بودن «آغاز» ، با هم ماندن «پیشرفت» و با هم کار کردن «موفقیت» است.

infinumdesign معتقد است، موفقیت شرکت را سرمایه های انسانی آن رقم می زنند.فی الواقع در شرکت های دانش بنیان همان افراد هستند که سازمان را پیش می برند و قله های ترقی را در می نوردند. تیم infinumdesign تلاش می کند تا فضای کار همکاران را محیطی دوستانه و اخلاق مدار بسازد تا همه بتوانیم روزهای کاری خوبی را کنار هم بگذرانیم، با هم رشد کنیم و پیشرفت سازمان را به ارمغان آوریم و همواره بهترین خدمت را به کاربران خود ارائه دهیم.

3200
تعداد کل پروژه ها
280
پروژه های انجام شده
160
برند های طراحی شده
40
مشتریان ثابت