تضمین اصالت کالا

بررسی اصالت از طریق وب‌سایت سازمان غذا و دارو:
برای کنترل اصالت محصول خود توسط وب‌سایت سازمان غذا و دارو، پس از کنترل برچسب از لحاظ مخدوش و پاره نبودن آن، لطفاً با دقت قسمت قابل خراشیدن روی برچسب را بخراشید (توسط ناخن، لبه سکه و غیره) تا اعداد کد اصالت (۱۶ رقمی) که زیر برچسب قرار دارد نمایان گردد.
در ادامه با مراجعه به وب‌سایت سازمان غذا و دارو www.ttac.ir با وارد شدن در قسمت استعلام کد رهگیری میتوانید به دو روش از اصالت کالای خریداری شده خود اطمینان حاصل نمایید.

روش اول 

شناسه رهگیری -UID

در این روش شما میتوانید با وارد کردن شناسه رهگیری -UID در قسمت مشخص شده از اصالت کالای خریداری شده خود اطمینان حاصل نمایید. این کد به همراه نام محصول و سایر مشخصات بر روی برچست اصالت کالا درج گردیده

روش دوم

کد اصالت

در این روش کد اصالت که به صورت مخفی بر روی برچسب درج گردیده را ابتدا خراشیده و سپس آن را در محل مورد نظر وارد نمایید تا از اصالت کالای خریداری شده خود اطمینان حاصل نمایید